Tuesday, 13 May 2008

Cerddor Pen Stryd / Busking

English Below

Eisiau llwyfan yn Nolgellau?
Cyfle i ennill arian poced ychwanegol yr haf yma?
Beth am ddod i Dy Siamas, Dolgellau, i ganu o dan y bwa ar Sgwar prysur yn llawn twristiaid, ger y prif safle fysus, gyda chysgod dros eich pen?

Mae Ty Siamas yn cynnig cyfle i gerddorion ddod i fysgio y tu allan i'r ganolfan dros gyfnod yr haf.

Os yn ddisgybl neu fyfyriwr cewch y cyfle am ddim. Y gost i eraill yw £5 y diwrnod am fis Gorffennaf, a £10 y diwrnod drwy mis Awst. Cewch baned o de/coffi a bisged am ddim.

Os am gymryd mantais o'r cyfle arbennig yma cysylltwch a ni yn Nhy Siamas oleiaf bythefnos o flaen llaw i archebu eich diwrnod perfformio.

01341 421800
mabon@tysiamas.com

-----------------------------------------------------------

Want to perform at Dolgellau?
A chance to earn some extra pocket money over the summer?
Why not come to Ty Siamas, Dolgellau, to perform "underneath the Arches" on the busy square full of visitors.

Ty Siamas have are providing this unique opportunity for musicians to come and busk at the centre over the summer months.

Pupils and Students will be allowed to perform free of charge. The price for others is £5 a day in July, and £10 a day in August. Tea/Coffee and a biscuit will be provided.

If you would like to take advantage of this opportunity please contact us here at least a fortnight in advance to book you performance date.

01341 421800
mabon@tysiamas.com

No comments: