Tuesday, 20 May 2008

Coffi lleol, Coffi da! Local Coffee, Good Coffe!

Rydym ni newydd gytuno gyda chwmni o orllewin Cymru i ddarparu Coffi i ni yma yn Nhy Siamas, ac mae'n nhw wedi bod i fewn heddiw yn darparu'r peiriant esspresso anhygoel yma fydd yn darparu y coffi gorau yr ochr yma i'r Eidal!

Allaways (www.caferio.co.uk/) yw'r cwmni, sydd wedi eu lleoli yn Nhanygroes, Ceredigion, ac mae'n nhw'n darparu coffi masnach deg i ni.
Ry'n ni wedi cael ymholiadau di-ri am goffi llaeth (milky coffee) dros y misoedd diwethaf, ac o'r diwedd rydym mewn sefyllfa i allu darparu yn unol a gofynion ein cwsmeriaid.
Dewch yn llun i flasu ein coffi hyfryd!
We have just made an agreement with a west Wales company to supply us with first class fair trade coffee here at Ty Siamas, and they came in today to fit the fantastic esspresso machine that will produce the best coffee this side of Italy!
The company are called Allaways (www.caferio.co.uk) and they are based in Tanygroes, Ceredigion.
We've received numerous requests for 'milky coffee' over the last few months, and at last we are in a position to deliver.
Come along and taste our wonderful coffee!

No comments: