Wednesday, 28 May 2008

Gwersi a thrwsio offerynau / Instrument Tuition and Repair


Mae Chris Shaw yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau hyfforddiant a thrwsio offerynnau a chribellau.

Mae ganddo 47 mlynedd o brofiad mewn chwarae gîtar acwstig, trydan a bâs mewn amryw ddulliau yn cynnwys y blŵs, gwerin, ffync, reggae, roc, roc-a-rôl, ac mae’n chwarae’r mandolin gyda’r Boggy Mountain Boys.

Mae’r ffocws ar ddysgu’r offeryn a datblygu perthynas â hi, nid yw’n gweithio ar gyfer arholiadau neu raddau er fod cyfarwyddiadau mewn theori cerddoriaeth a thabl nodiant ar gael (ond ddim yn orfodol). Ei arwyddair yw
“Mae cerddoriaeth i fod yn bleser.”

Parthed trwsio offerynnau â chribellau, bu iddo redeg adran drwsio (yr Ysbyty Gîtar) mewn siop ym Manceinion am 10 mlynedd ac bellach mae’n gweithio o’i weithdy adref. Mae gwersi cynnal a chadw offerynnau ar gael hefyd.

Os am gymryd rhan yna cysylltwch a ni yma 01341 421800.

------------------------------------------------------------------------------

Chris Shaw is now offering a range of tuition and luthiery services for fretted instruments.

He has 47 years experience of playing acoustic and electric guitars and basses in a variety of genres including Blues,Folk, Funk, Reggae, Rock, Rock'n'Roll and is currently playing mandolin with The Boggy Mountain Boys.

The focus is on learning the instrument and forming a relationship with it, he does not work for exams or grades though instruction in music theory and tablature is available (but not obligatory). His motto is
“Music is meant to be a pleasure.”

On the luthiery side he ran a repair department (The Guitar Hospital) in a Manchester music store for 10 years and now works from his home workshop. Instrument maintenance lessons are available.

If you would like to participate then contact 01341 421800

No comments: